Ważna informacja dotycząca zmiany nomenklatury stopni Cedip

Ważna informacja dotycząca zmiany nomenklatury stopni Cedip

UWAGA! Certyfikaty stopnia Scuba Diver wydane do grudnia 2018 roku są równoważne ze stopniem OWD. Dawny stopień Scuba Diver uprawnia do nurkowania do 20m.

ATTENTION! Scuba Divers certifications which were issued until December 2018 are equivalent to OWD.
Scuba Diver entitle you to diving up to 20m.