Misja

Misja CEDIP

CEDIP podejmuje działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa w zakresie działalności nurkowej i innych aktywności związanych ze środowiskiem wodnym oraz opracowanie systemu zrównoważonego i odpowiedzialnego nurkowania w podwodnym środowisku w oparciu o poszanowanie dla środowiska naturalnego i jego mieszkańców oraz podniesienia świadomości i wiedzy o świecie wodnym, nie tylko morskim, ale także jezior i rzek.

CEDIP podejmuje działania w celu rozbudowania sieci europejskich agencji edukacyjnych także poza Europą, aby stworzyć sieć doskonałego szkolenia nurkowego z wysoko wykwalifikowaną kadrą profesjonalnych instruktorów.

CEDIP podejmuje działania w celu promowania i ochrony zawodu instruktora płetwonurkowania.