Zmiany na szeroką skalę

Zmiany na szeroką skalę

 

W odpowiedzi na zgłaszane postulaty ujednolicenia nazw stopni nurkowych wszystkich organizacji nurkowych, podjęliśmy decyzję dotyczącą zmiany nomenklatury stopni Cedip Spin. 
Nowe nazewnictwo obowiązuje od 01.10.2018. . Oczywistym jest, że dotychczasowe certyfikaty zachowują swoją ważność.

Jakie zmiany zaszły?

Dotychczasowa nazwa  Skrót Nowa nazwa Skrót
Junior Scuba Diver JSD Junior Open Water Diver JOWD
Scuba Diver

Advanced Scuba Diver

SD

ASD

Open Water Diver

Advanced Open Water Diver

OWD

AOWD

Przypominamy jakie uprawnienia otrzymujemy po danym szkoleniu:

Junior Open Water Diver JOWD – limit wieku od 10 lat, maksymalna głębokość 12 metrów
Open Water Diver OWD – limit wieku od 14 lat, maksymalna głębokość 20 metrów
Advanced Open Water Diver AOWD – limit wieku od 15 lat, maksymalna głębokość 30 metrów