Kodeks Etyczny

KODEKS ETYCZNY CEDIP

Obecnie wiele organizacji kieruje się zasadami kodeksu etyki, w rodzaju tzw.: „umowy dżentelmeńskiej” pomiędzy organizacją a jej współpracownikami i klientami, aby dopasować zasady i cele w sposób jasny i kierujący działania do wspólnego celu.

Głównym celem tego kodeksu etycznego jest nakreślenie głównych kierunków działań operacyjnych podejmowanych przez płetwonurków, instruktorów, trenerów i organizacji członkowskich związanych z CEDIP, tak aby zagwarantować wysoką jakość partnerstwa w porównaniu z określonymi standardami.

Dlaczego Kodeks Etyczny

Dobra reputacja jest charakterystycznym elementem dla CEDIP i dla wszystkich jej organizacji członkowskich w zakresie zarządzania organizacją i relacji ze współpracownikami i klientami zewnętrznymi.

Współpraca i udostępnianie dobrych praktyk to dwa podstawowe aspekty, które decydują o skuteczności kodeksu etyki: oba są możliwe tylko wtedy, gdy CEDIP i jego organizacje członkowskie wspólnie będą rozwijać relacje w pełnym zaufaniu i poszanowaniu dla klientów i partnerów.

Kodeks etyczny jest instrumentem, dzięki któremu wszystkie obowiązki i działania stają się podstawą własnego dobrego imienia. Dzięki przestrzeganiu kodeksu etycznego, jest możliwe aby zdobyć i utrzymać zaufanie i reputację wśród klientów.

Zasady Kodeksu Etycznego mają zastosowanie w każdym kraju członkowskim. Niemniej jednak w przypadku konfliktu zapisów kodeksu etycznego z lokalnymi przepisami, te ostatnie mają pierwszeństwo.

Instruktorzy, Trenerzy i organizacje członkowskie CEDIP udostępniają swoim kursantom odpowiednie materiały szkoleniowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji kursów, zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą przestrzegać zasady autoryzowanych certyfikatów nurkowych, kursy powinny odbywać się metodą wykładów i ćwiczeń praktycznych ma to bardzo dużą wartość dydaktyczną.

Instruktorzy i Trenerzy oraz Organizacje członkowskie CEDIP przestrzegają wszystkich zasad dotyczących ochrony prywatności, nie mogą ujawniać danych osobowych bez zezwolenia, takich jak świadectwa zdrowia, fotografie lub wyniki badań, medycznych wykonanych i przekazanych aby uzyskać certyfikaty nurkowe.

W ramach określonych lokalnymi przepisami, organizacje członkowskie CEDIP uznają certyfikaty nurkowe wydane przez inne organizacje członkowskie CEDIP na swoim terytorium, oraz mają prawo także korzystać z logo CEDIP.

Instruktorzy i Trenerzy oraz Organizacje edukacyjne członkowskie CEDIP są zobowiązani do zachowania materiałów z kursów i egzaminów; licencje nurkowe oraz instruktorskie CEDIP są wydawane wyłącznie na specjalny wniosek organizacji będącej członkiem CEDIP. Produkcja certyfikatów nurkowych i dokumentów CEDIP bez zezwolenia, jak również nieautoryzowane kopiowanie książek i podręczników w celach komercyjnych jest zabronione.

Instruktorzy CEDIP gwarantują za rzetelność przeprowadzonych szkoleń a także integralność rozwoju fizycznego i moralnego swoich kursantów i klientów, gwarantując bezpieczne warunki dla organizacji szkoleń.

Jednym z naczelnych „motto“ CEDIP jest „każdy nurek jest mile widziany”, z tego powodu CEDIP i organizacje członkowskie angażują się aby powitać każdego kursanta lub klienta bez względu na różnice płci, religii, rasę czy kolor skóry, etc.

Instruktorzy i Organizacje edukacyjne członkowskie CEDIP będą przestrzegać zasad niniejszego kodeksu etyki, unikając niebezpiecznych działań, które mogą narazić dobre imię organizacji, i skierowane jest do tych organizacji, które deklarują działalność w imię oraz we współpracy z CEDIP.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Środowiska naturalne jest jednym z podstawowym dóbr, które CEDIP pragnie zabezpieczyć; w tym celu członkowie, instruktorzy i organizacje edukacyjne członkowskie CEDIP organizują swoje działania aby osiągnąć właściwą równowagę wynikającą z ograniczeń związanych z osiąganiem wyników dydaktycznych i podstawowych obowiązków ochrony środowiska, zachowując naturalne środowisko dla przyszłych pokoleń.

CEDIP wspiera inicjatywy chroniące środowisko wodne i morskie, w odniesieniu do flory, fauny oraz ekosystemów wodnych. Podejmuje działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.

Misja

CEDIP podejmuje działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa w zakresie działalności nurkowej i innych aktywności związanych ze środowiskiem wodnym oraz opracowanie systemu

Dowiedz się więcej…