Wreck Diver

Wreck Diver

Kurs CEDIP Wreck Diver pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających bezpieczne nurkowanie turystyczne na wrakach. By uczestniczyć w kursie CEDIP Wreck Diver musisz mieć minimum 12 lat, certyfikat CEDIP Open Water Diver lub stopień równoważny w innej organizacji (odpowiednik OWD) oraz dobry stan zdrowia.

Kurs Cedip Wreck Diver składa się z zajęć teoretycznych, które omawiają zagadnienia:

  • Nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
  • Ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
  • Wymagane techniki nurkowania
  • Poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
  • Wykonywanie map wraków
  • Penetracja wraku

…oraz zajęć praktycznych, na które składają się 3 nurkowania:

  • Nurkowanie poświęcone wykonywaniu map i ocenie możliwej penetracji wraku
  • Praktyczne ćwiczenia penetracji wraku na zewnątrz
  • Nurkowanie złożone z 2 części: część pierwsza – kursant wykonuje penetrację wraku pod nadzorem instruktora, część druga – wykonują ją już samodzielnie
Po ukończeniu kursu CEDIP Wreck Diver, kursant jest uprawniony do planowania, organizowania, wykonywania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków, wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostając w sferze światła dziennego do głębokości 40 metrów jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich oraz skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Wreck Diver.