SAR Diver

SAR Diver

Kurs CEDIP SAR Diver przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności do przeprowadzenia efektywnych akcji ratunkowych oraz przy nich asystować, radzić sobie z wypadkami nurkowymi i udzielać pierwszej pomocy. By uczestniczyć w kursie CEDIP SAR Diver musisz mieć minimum 16 lat, certyfikat CEDIP Advanced Open Water Diver lub stopień równoważny w innej organizacji (odpowiednik AOWD), ukończone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy BLS ( Basic Live Support – Kurs Pierwszej Pomocy) lub ważny certyfikat w zakresie pierwszej pomocy w każdej rozpoznawalnej organizacji szkolącej w tym zakresie (np. DAN, EFR, KPP, PCK, itd), kurs terapii tlenowej OFA (Oxygen First Aid – Kurs Terapii Tlenowej) lub ważny certyfikat w zakresie pierwszej pomocy i terapii tlenowej każdej rozpoznawalnej organizacji szkolącej w tym zakresie (np. DAN, EFR, KPP, PCK, itd) oraz dobry stan zdrowia.

Kurs CEDIP SAR Diver trwa 4-5 dni, w czasie których kursant musi:
  • Zaliczyć 5 sesji teoretycznych i egzamin
  • Zademonstrować umiejętności w ramach powtórzenia z autoratownictwa na wodach basenopodobnych lub otwartych
  • Zademonstrować na wodach otwartych umiejętności zawarte w ćwiczeniach ratowniczych
  • Wziąć udział w 12 różnych scenariuszach przedstawiających sytuacje awaryjne i wypadki nurkowe pod i nad wodą
  • Przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego, uwzględniający informacje potrzebne do postępowania w razie zaistniałego tam wypadku nurkowego
Po ukończeniu kursu CEDIP SAR Diver, kursant wie jak postępować w przypadku wypadku nurkowego, ale również dzięki niemu może przystąpić do szkolenia na Guide Diver i wyżej, oraz otrzymuje skrypt kursanta SAR Diver i międzynarodowy certyfikat CEDIP SAR Diver.