Oxygen Provider

Oxygen Provider

Kurs CEDIP Oxygen Provider ma na celu nauczenie pierwszej pomocy przedmedycznej przy zdarzeniach nurkowych. Przy tym szkoleniu, szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby podawania tlenu przy użyciu zestawów tlenowych. Kurs CEDIP Oxygen Provider jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych płetwonurków bez względu na federację, ale również dla osób nie posiadających przeszkolenia nurkowego, które pragną posiadać umiejętność niesienia pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych. 

Kurs ten trwa 4-5 godzin i w jego trakcie:

  • Przybliżymy Ci anatomię i fizjologię człowieka
  • Zapoznasz się ze skutkami wypadków nurkowych
  • Poznasz jakie korzyści wynikają z podawania tlenu
  • Nauczysz się skutecznie udzielać pierwszej pomocy z zastosowaniem tlenu  Nauczysz się 
  • obsługiwać wyposażenie tlenowe
  • Nauczysz się rozpoznawać oznaki i objawy chorób nurkowych
Po ukończeniu kursu CEDIP Oxygen Provider, kursant jest uprawniony do udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem oraz otrzymuje skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Oxygen Provider.