Open Water Diver

Open Water Diver

Kurs CEDIP OWD przeznaczony jest dla nurków, którzy chcą zacząć swoją przygodę w podwodnym świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, które są niezbędne do samodzielnego nurkowania.

Z tym zasobem wiedzy będziesz mógł poznawać środowisko wodne do 20 metrów. By uczestniczyć w kursie CEDIP OWD musisz mieć minimum 14 lat.

Kurs CEDIP OWD trwa 4/5 dni i składa się z:

  •  Zaliczenia 5 sesji teoretycznych wykorzystujących podręcznik, testy, wideo i wykłady, oraz egzaminu końcowego w formie testu pisemnego
  • Zaliczenia 1-5  nurkowań na wodach basenowych lub basenopodobnych
  • Zaliczenia 1-5 nurkowań na wodach otwartych
  • Holowania zmęczonego nurka dwiema metodami
  • Zademonstrowania techniki usuwania skurczu u siebie i partnera

Po ukończeniu kursu, kursant może nurkować z partnerem do głębokości 20 metrów, mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych. Uzyskuje również skrypt kursanta CEDIP OWD, logbook oraz międzynarodowy certyfikat CEDIP Open Water Diver pozwalający nurkować do 20 metrów.