Night Diver

Night Diver

Kurs CEDIP Night Diver rozwija teoretyczną wiedzę na temat nurkowania nocnego oraz umożliwia kursantom zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie nurkowania nocnego. By uczestniczyć w kursie CEDIP Night Diver musisz mieć minimum 12 lat, certyfikat CEDIP Open Water Diver lub stopień równoważny w innej organizacji (odpowiednik OWD) oraz dobry stan zdrowia.   Kurs CEDIP Night Diver dzieli się na zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:
  • Technikami nurkowania w nocy
  • Sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
  • Przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
  • Zasadami planowania nurkowania nocnego
  • Prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy
Oraz praktyczne, które polegają na:
  • Wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym
  • Zaplanowaniu i przeprowadzeniu nurkowania nocnego
  • Omówieniu i zaprezentowaniu znaków nurkowych podczas nurkowania nocnego
  • Zapoznaniu się z formami życia podwodnego
Po ukończeniu kursu CEDIP Night Diver kursant jest uprawniony do planowania, organizowania i przeprowadzania bezpiecznego nurkowania nocnego oraz otrzymuje skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Night Diver.