Enriched Air Diver

Enriched Air Diver

Kurs CEDIP Nitrox Diver ma na celu zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. By uczestniczyć w kursie CEDIP Nitrox Diver musisz mieć minimum 12 lat, certyfikat CEDIP Open Water Diver lub stopień równorzędny innej federacji (odpowiednik OWD) oraz dobry stan zdrowia.

Kurs CEDIP Nitrox Diver trwa 1 dzień i obejmuje zajęcia teoretyczne, w czasie których:

  • Nauczysz się planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza
  • Omówimy sprzęt wykorzystywany do nurkowania na wzbogaconym powietrzu
  • Poznasz zasady konserwacji sprzętu
  • Dowiesz się o korzyściach i zagrożeniach związanych z nurkowaniem na wzbogaconym powietrzu
… a także zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroxu, zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance oraz zaplanowaniu nurkowania.

Po ukończeniu kursu CEDIP Nitrox Diver, kursant jest uprawniony do nurkowania na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%, nabywania lub wyposażenia butli, automatów i innego sprzętu do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%, rozpoczęcia szkolenia CEDIP Tec 40 oraz otrzymuje skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Nitrox Diver.