Basic Life Support

Basic Life Support

Kurs CEDIP Basic Life Support (BLS) przeznaczony jest nie tylko dla nurków, ale również dla tych co nie nurkują. Nurkowie mogą wykorzystać ten certyfikat w zdobywaniu kolejnych stopni CEDIP. Na kursie zapoznasz się z technikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sposobami prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Każdy zainteresowany nauką udzielania pomocy w nagłych wypadkach może zostać uczestnikiem kursu, nie są do niego wymagane żadne certyfikaty, jak również nie ma minimalnej granicy wiekowej.

Kurs CEDIP BLS trwa 1-2 dni i obejmuje:

  • Zagadnienia związane z pomocą przedmedyczną w nagłych wypadkach
  • Ćwiczenia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną
  • Ćwiczenia praktyczne z resuscytacji z wykorzystaniem manekina
  • Naukę pomocy przy złamaniach, zwichnięciach, zasłabnięciach czy omdleniach
  • Korzystanie z wyposażenia ochronnego i materiałów opatrunkowych

Po ukończeniu kursu CEDIP Basic Life Support (BLS), kursant potrafi udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs ten jest również niezbędny do kontynuacji szkolenia CEDIP Guide Diver i wyżej. Kursant otrzymuje również skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Basic Life Support.